Memorie de lucru

Acesta este un test ce evalueaza capacitatea memoriei de lucru, mai exact, cate informații pot fi mentinute active si reactualizate la un anumit moment. Testul a fost utilizat in trecut in experimente ce au evidentiat rolul memoriei de lucru in realizarea mai multor activitati cognitive, cum ar fi cititul sau luarea de decizii.

Aplicantului ii vor fi prezentate mai multe serii de cuvinte, dupa fiecare serie cerandu-i-se sa introduca cuvintele ce i s-au prezentat. Dupa fiecare cuvant aplicantului i se va prezenta o operatie aritmetica la care va trebui sa raspunda cu adevarat sau fals.

In urma raspunsurilor date, aplicantului i se va calcula un scor ce corespunde capacitatii sale de memorare